صفحه اصلی / تبلیغات شما

تبلیغات شما

تبلیغات پزشکی

از اینکه وب سایت فوریت های پزشکی را برای تبلیغ خود انتخاب کردید صمیمانه سپاس گذاریم.

مراحل درخواست شما به این صورت خواهد بود:

۲-پرداخت آنلاین

۳-ارسال صورت حساب ومتن تبلیغی

تبلیغ شماظرف ۴۸ ساعت قرار خواهد گرفت.

تعرفه های تبلیغ در سایت فوریت های پزشکی:

توجه : درحال حاضر فقط تبلیعات متنی پذیرفته می شود.

 

تبلیغات متنی

  • یک ماهه:۷۰۰۰ تومان

  • دوماهه: ۱۲۰۰۰تومان

  • سه ماهه:۱۶۰۰۰تومان

درصورتی که پلن  خاصی را در نظر دارید با ایمیل aso.ems1@gmail.com مکاتبه کنید.

اگر نوع تبلیغ خود را انتخاب کردید وارد صفحه خرید آنلاین ما شوید و هزینه پلن مورد نظر خود را آنلاین پرداخت نمایید.

 

ورود به صفحه خرید آنلاین(یک ماهه)

ورود به صفحه خرید آنلاین (دوماهه)

ورود به صفحه خرید آنلاین(سه ماهه)