صفحه اصلی / تازه های فوریت های پزشکی / تعرفه ها و اختیارات مراکز آمبولانس خصوصی

تعرفه ها و اختیارات مراکز آمبولانس خصوصی

روابط عمومی اورژانس کشور خبرداد:

رئیس اداره آمبولانس خصوصی درنشست خبری گفت:

مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ، مراکزی هستند که به صورت شبانه روزی و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  با هدف ارائه خدمات آمبولانس ، و جهت حمل و نقل بیماران غیر اورژانس تأسیس می گردد.

    وظایف این مراکز حمل و نقل بیماران و مصدومین غیر اورژانس از واحد درمانی به منزل و بالعکس ، حمل و نقل بیماران غیر اورژانس بین مراکز درمانی و یا از شهرستانی به شهرستان دیگر ، استقرار در مراسم خاص به درخواست ذینفعان ، استقرار در مراکز درمانی و غیر درمانی به درخواست مسئولین ذیربط آن مراکز می باشد.

  انتقال بیمار بین مراکز درمانی و غیر درمانی با رعایت منشور حقوقی بیمار و با احترام به تصمیم بیمار در انتخاب مرکز آمبولانس خصوصی مورد نظر می باشد و بیمار مجبور به انتخاب مرکز آمبولانس خصوصی مستقر در مرکز درمانی و غیر درمانی نمی باشد.

فعالیتهایی که مراکز خدمات آمبولانس های خصوصی مجاز به انجام آن نیستند :

-مراکز به هیچ وجه حق حمل جسد و صدور گواهی فوت را ندارند

-مراکز آمبولانس خصوصی ، حق تهیه دارو ، تجهیزات ، معرفی پرستار و غیره را برای بیماران ندارند .

-معرفی و ترغیب بیمار و همراهان جهت انتقال به مراکز درمانی خاص توسط کادر آمبولانس ممنوع می باشد .

 

تعرفه مصوب وابلاغی  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  برای انتقال بیمار توسط مراکز خدمات آمبولانس های خصوصی به قرار ذیل می باشد:

-انتقال بیمار در داخل شهر تهران  مبلغ یک میلیون ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

-انتقال بیمار در سایر کلانشهر ها مبلغ هشتصد هزار ریال(۸۰۰.۰۰۰ ریال)

-انتقال بیمار در شهرستان ها مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰۰.۰۰۰ریال)

برای انتقال بیمار در مسیرهای بین شهری وخارج استانی مبلغ هفت هزار ریال(۷۰۰۰ ریال ) به ازای هرکیلومتر رفت به تنهایی به اضافه مبلغ ۷۵درصد ورودی شهر مبدا می باشد

درباره محمد شکره

محمد شکره-کارشناس فوریت های پزشکی

۲ نظرات

  1. سلام
    آیا کار در آمبولانس خصوصی نیز سابقه ی کار برای ادامه تحصیل که در مقطع کارشناسی لازم است محسوب میشود؟؟