احیای قلبی ریوی پایه ۲۰۱۲

C  –  A   –   B

Compressions:با سرعت و با فشار بر روی مرکز قفسه سینه بیمار فشار وارد نمایید.

Airway:برای باز کردن راه هوایی سر را به عقب و چانه را بالا بکشید – مانورhead tilt chin lift

Breathing:تنفس نجات بخش و مؤثر بدهید.

احیای قلبی ریوی

C

تنفس مصنوعی

B

باز کردن راه هوایی

A

 ………………………………………………………………………………………………………………

احیای قلبی ریوی پایه بالغین( ۸ سال به بالا)

بررسی بیمار

-بیمار غیر پاسخ گو : نفس ندارد یا تنفس غیر طبیعی دارد (تنفس gasping)
-با صدای بلند کمک بخواهید.در صورت در دسترس بودن AED(دستگاه دیفیبریلاتور خارجی)،آن را بیاورید.
-اگر شخص دیگری به عنوان کمک کننده در محل حاضر است او را بفرستید تا هم AED را آورده و هم کمک بیاورد.(با ۱۱۵ تماس بگیرد.)

CPR

-دست ها را روی هم به صورت عمود،بدون خمیدگی آرنج  روی مرکز قفسه سینه بیمار قرار دهید و آن را به اندازه حداقل ۲ اینچ (۵ سانتی متر) فشار دهید.به تعداد ۳۰ بار این کار را تکرار کنید.
– با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه فشردن قفسه سینه را انجام دهید.
-پس از هر بار فشار،اجازه دهید قفسه سینه کاملا به حالت اول باز گردد.
-زمان وقفه در احیا باید حداکثر تا ۱۰ ثانیه باشد.

تنفس

-راه هوایی را باز کنید.(مانور head tilt chin lift )
– ۲ تنفس بدهید:هر تنفس را در عرض یک ثانیه بدهید.(دهان به دهان یا دهان به بینی)
-برای اطمینان از درستی عملیات،قفسه سینه باید با هر تنفس شما بالا بیاید.اگر هم چنین نشد وقت را برای آن تلف نکنید.

 

سیکل های ۳۰ به ۲ را پشت سرهم تکرار کنید.
-هر ۲ دقیقه یکبار فردی که فشردن قفسه سینه را انجام می دهدباید عوض شود.
-به محض اینکه AED در دسترس قرار گرفت،آن را وصل نمایید.

 …………………………………………………………………………………………………………………….

احیای قلبی ریوی پایه کودکان(از ۱ تا ۸ سال)

بررسی کودک

-کودک غیر پاسخ گو : نفس ندارد یا تنفس غیر طبیعی دارد (تنفس gasping)
-اگر شخص دیگری به عنوان کمک کننده در محل حاضر است او را بفرستید تا هم AED را آورده وهم  کمک بیاورد.(با ۱۱۵ تماس بگیرد)
-اگر تنها هستید پیش کودک بمانید و به مدت ۲ دقیقه او را CPR کرده ،سپس کمک بخواهید و برای آوردن AED اقدام نمایید.

CPR

-یک دست یا هر دو دست را روی هم به صورت عمود،بدون خمیدگی آرنج  زیر خط فرضی متصل کننده دو نیپل کودک قرار دهید و آن را به اندازه حدودا ۲ اینچ (۵ سانتی متر) فشار دهید.به تعداد ۳۰ بار این کار را تکرار کنید.

 

– با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه فشردن قفسه سینه را انجام دهید.
احیای قلبی ریوی کودک

نحوه فشردن قفسه سینه در کودکان

-پس از هر بار فشار،اجازه دهید قفسه سینه کاملا به حالت اول باز گردد.
-اگر ۲ نفر احیاگر بودید سیکل CPR به صورت ۱۵ فشار و ۲ تنفس می باشد.
-هر ۲ دقیقه یکبار فرد فشار دهنده قفسه سینه باید جایگزین شود.
-اگر شخص دیگری در محل حاضر نیست پس از ۲ دقیقه CPR جهت کمک خواستن و آوردن AED اقدام نمایید.

تنفس

-راه هوایی را باز کنید.(مانور head tilt chin lift )
-۲ تنفس بدهید:هر تنفس را در عرض یک ثانیه بدهید.(دهان به دهان یا دهان به بینی)
-برای اطمینان از درستی عملیات،قفسه سینه باید با هر تنفس شما بالا بیاید.اگر هم چنین نشد وقت را برای آن تلف نکنید.

 

سیکل های ۳۰ به ۲ (یا ۱۵ به ۲  در صورت وجود ۲ احیاگر)را پشت سرهم تکرار کنید.
-هر ۲ دقیقه یکبار فردی که فشردن قفسه سینه را انجام می دهد باید عوض شود.
-به محض اینکه AED در دسترس قرار گرفت،آن را وصل نمایید.

…………………………………………………………………………………………………………………

احیای قلبی ریوی پایه نوزاد(تولد تا ۱ سالگی)

بررسی نوزاد

نوزاد غیر پاسخ گو : نفس ندارد یا تنفس غیر طبیعی دارد (تنفس gasping)
-اگر شخص دیگری به عنوان کمک کننده در محل حاضر است او را بفرستید تا هم AED را آورده و هم کمک بیاورد.(با ۱۱۵ تماس بگیرد)
-اگر تنها هستید پیش نوزاد بمانید و به مدت ۲ دقیقه او را CPR کرده ،سپس کمک بخواهید و برای آوردن AED اقدام نمایید.

CPR
-با تکنیک ۲ انگشتی به صورت عمود،بدون خمیدگی آرنج  زیر خط فرضی متصل کننده دو نیپل سینه نوزاد را  به اندازه حدودا ۱/۵ اینچ فشار دهید.به تعداد ۳۰ بار این کار را تکرار کنید.

 

– با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه فشردن قفسه سینه را انجام دهید.
احیای قلبی ریوی نوزاد

نحوه فشردن قفسه سینه در نوزادان

-پس از هر بار فشار،اجازه دهید قفسه سینه کاملا به حالت اول باز گردد.
-اگر ۲ نفر احیاگر بودید سیکل CPR به صورت ۱۵ فشار و ۲ تنفس می باشد.
-هر ۲ دقیقه یکبار فرد فشار دهنده قفسه سینه باید جایگزین شود.
-اگر شخص دیگری در محل حاضر نیست پس از ۲ دقیقه CPR ،جهت کمک خواستن و آوردن AED اقدام نمایید.

تنفس

تنفس مصنوعی نوزاد

تنفس دهان به دهان و بینی

حوه -راه هوایی را باز کنید.(مانور head tilt chin lift )
-۲ تنفس بدهید:هر تنفس را در عرض یک ثانیه بدهید.(دهان به دهان و بینی)

 

-برای اطمینان از درستی عملیات،قفسه سینه باید با هر تنفس شما بالا بیاید.

 

 

سیکل های ۳۰ به ۲ (یا ۱۵ به ۲ در صورت وجود ۲ احیاگر)را پشت سر هم تکرار کنید.
-هر ۲ دقیقه یکبار فردی که فشردن قفسه سینه را انجام می دهد باید عوض شود.
-به محض اینکه AED در دسترس قرار گرفت،آن را وصل نمایید.

 

………………………………………………………………………………………………………………

 دستورالعمل های نحوه استفاده از AED:

به محض در دسترس قرار گرفتن AED،آن را به بیمار وصل کنید.قبل و بعد از هر شوک نباید بیشتر از ۱۰ ثانیه در فشردن قفسه سینه وقفه ایجاد شود.

به صورت رایج برای آماده کردن AED ها مراحل زیر را طی میکنیم:

۱-روشن کردن AED:وقتی دستگاه را روشن میکنید،صدای ضبط شده در دستگاه شما را مرحله به مرحله راهنمایی می کند.
۲-پد های دستگاه را روی قفسه سینه بیمار وصل کنید:
-از پد های درست استفاده کنید.(بالغ یا کودک)
-از پد کودکان برای افراد ۸ سال یا مسن تر استفاده نکنید.(پد بالغین)
-سیم پد را به دستگاه وصل کنید.
۳-قفسه سینه بیمار و AED هنگام چک کردن ریتم:
-مطمئن باشید که کسی قفسه سینه و بدن بیمار را لمس نمی کند.
-پس از چک کردن ریتم بیمار اگر شوک نیاز باشد، AED به شما می گوید.
۴- اگر AED به شما گفت شوک بدهید.
-اطمینان پیدا کنید که کسی با بدن بیمار در تماس نیست.
-دکمه شوک را فشار دهید.
۵-به محض اتمام شوک دادن،CPR را ادامه دهید.شروع با فشردن قفسه سینه.
دستگاه دیفیبریلاتور نیمه خودکار

دستگاه دیفیبریلاتور نیمه خودکار

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1402/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-2012.html