صفحه اصلی / تازه های فوریت های پزشکی / جزئیات الگوریتم ACLS 2010

جزئیات الگوریتم ACLS 2010

الگوریتم احیای قلبی ریوی پیشرفته ۲۰۱۰:

احیای قلبی ریوی پیشرفته
اگوریتم ACLS

دوز داروها و جزئیات الگوریتم احیای قلبی ریوی پیشرفته (ACLS)

 

کیفیت CPR:

-محکم و سریع ماساژ دهید (حداقل ۱۰۰ بار در دقیقه،با عمق حداقل ۵ سانتی متر) و هر بار اجازه دهید قفسه سینه به حالت اول بازگرد.
-توقف در فشردن قفسه سینه را به حداقل برسانید.
-از ونتیلاسیون بیش از حد پرهیز کنید.
-هر ۲ دقیقه ماساژ دهنده عوض شود.
-اگر راه هوایی پیش رفته برقرار نکرده اید،سیکل ۳۰ به ۲ را اجرا کنید اما در صورتی که راه هوایی پیشرفته ایجاد کرده اید هر ۶ الی ۸ ثانیه ،ونتیله کنید.
-کاپنو گرافی موجی شکل کمی:
        اگر PETCO2<10mmHg است سعی کنید کیفیت احیا را بهبود ببخشید.
-فشار داخل شریانی:
       اگر فشار دیاستولیک <20mmHg است،سعی کنید کیفیت احیا را بهبود دهید.

باز گشت جریان خون خودبخودی:

-نبض وفشار خون
-افزایش ناگهانی و پایدار PETCO2 (معمولا بیش از ۴۰mmHg )
-امواج فشار شریانی خودبخودی به وسیله مانیتورینگ داخل شریانی( intra-arterial monitoring )

 

میزان انرژی شوک:

بای فازیک:۱۲۰-۲۰۰ ژول(اگر نوع دستگاه مشخص نیست بیشترین میزان انرژی)
مونوفازیک:۳۶۰ ژول

 

دارو درمانی:

اپی نفرین IV: هر ۳ الی ۵ دقیقه ۱mg — در صورت داخل تراشه ای (ET)  دوز وریدی  ضربدر ۲/۵
وازو پرسین IV/IO : به اندازه ۴۰ واحد که می تواند جایگزین دوز اول یا دوم اپی نفرین شود.
آمیودارون IV/IO :دوز اول ۳۰۰mg یکجا،دوز های بعدی ۱۵۰mg

 

راه هوایی پیشرفته:

-راه هوایی سوپرا گلوتیت یا اندوتراکئال
کاپنوگرافی موجی شکل برای تایید و پایش لوله گذاری اندو تراکئال
-هر ۶ الی ۸ ثانیه یک تنفس (۸تا ۱۰ تنفس در دقیقه) همراه با ماساژ قفسه سینه مداوم

 

علل برگشت پذیر:

Hypovolemia
Hypoxia
Hydrogen ion=acidosis
Hypo-/Hyperkalemia
Hypothermia
Tension pneumothorax
Tamponade, cardiac
Toxins
Thrombosis, pulmonary
Thrombosis, coronary

 

 

 

و اما نمایش دیگری از الگوریتم احیای قلبی ریوی پیشرفته ۲۰۱۰:

چارت احیای قلبی ریوی پیشرفته 2010
احیای قلبی ریوی پیشرفته ۲۰۱۰

 

درباره محمد شکره

محمد شکره-کارشناس فوریت های پزشکی