کومای هیپرگلایسمی هیپراسمولار غیرکتونی(HHNK)

یک عارضه خطرناک دیابت نوع۲ است.معمولا هردوفعالیت انسولین و گلوکاگون موجود است.کومای HHNK وقتی ایجاد میشود که دو وضعیت رخ میدهند:هیپرگلایسمی مداوم باعث شود،دیورز اسمزی برای ایجاد دهیدراسیون علامتدار کافی باشد،ومصرف آب برای جبران مایع از دست رفته کافی نباشد.دیالیز،مکمل های غذایی با اسمولاریته زیاد،عفونت و داروهای خاصی نیز می توانند باعث ایجاد کومای HHNKشوند.

HHNK means - Hyperglycemic Hyperosmolar Non-Ketosis

پاتوفیزیولوژی

وقتی هیپرگلایسمی مداوم رخ میدهد،گلوکز به درون ادرار میریزد،وباعث دیورز اسمزی و در نتیجه دهیدراسیون می شود.میزان هیپرگلایسمی اغلب،بیشتراز میزان مشاهده شده در کتو اسیدوز است(تا ۱۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر)هرچند فعالیت انسولین در بیماران دچار کومای HHNK از تولید زیاد اجسام کتونی جلوگیری میکند.جایگزینی ناکافی مایعات باعث نشانه ها و علایم مشخصه آن میشود.

نشانه ها و علایم

نشانه های زودرس:
-افزایش ادرار
-افزایش تشنگی
نشانه های دیر رس
-هیپوتانسیون
-پوست و غشاهای مخاطی خشک
-افزایش سرعت ضربان قلب
-خواب آلودگی،گیجی و حتی کوما

 

 

ارزیابی و درمان پیش بیمارستانی

رویکرد مورد استفاده برای بیماران دچار کومای HHNK ضرورتا مشابه سایر بیماران دچار اختلال هوشیاری است.تشخیص کتواسیدوز دیابتی از کومای HHNK اغلب در صحنه حادثه مشکل است.بنابراین ،درمان پیش بیمارستانی هردو مورد اورژانسی یکی است.
– ارزیابی ABC
– جبران مایعات (۱تا ۲ لیتر محلول نرمال سالین)
– در صورت فاصله طولانی تا مرکز درمانی،تجویز انسولین رگولار با دستور پزشک
– انتقال سریع به مرکز درمانی

 

منبع:
کتاب اورژانس پیش بیمارستانی میانی

 

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1656/%da%a9%d9%88%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d9%be%d8%b1%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%87%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1%da%a9%d8%aa.html