المپیاد ورزشی فوریت های پزشکی آغاز شد.

نخستین دوره المپیاد ورزشی فوریت‌های پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (ساری) در مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کشور در خزرآباد، آغاز شد.

ems.vahudu

این رقابت‌ها در هفت رشته شامل چهار رشته شنا (قورباغه، کرال پشت، کرال سینه، پروانه)، تنیس روی میز، بارفیکس و دو ۱۰۰ متر از امروز به مدت دو روز با حضور ۲۵۲ شرکت‌کننده به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران واحد ساری برگزار می‌شود.

کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی سنندج، جهرم، بوشهر، فسا، بندرعباس، تهران، قزوین، اراک، کرج، قم، شیراز، اهواز، خرم‌آباد، بهبهان، آبادان، اصفهان، یزد، کاشان، زاهدان، رفسنجان، تبریز، بیرجند، کرمان، سبزوار، زنجان، اسفراین، مشهد، خراسان‌شمالی، همدان، شاهرود، رشت، سمنان، مازندران، گرگان، کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی بابل و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران در این رقابت‌ها شرکت کردند.

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1677/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af.html