مسمومیت با منوکسید کربن(CO)

منواکسید کربن (CO)،گاز بدون بو وبدون طعمی است که غالبا محصول فرعی سوختن ناقص است.به دلیل ساختمان شیمیایی آن،۲۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن،تمایل به اتصال با هموگلوبین گلبول های قرمز (تولید کربوکسی هموگلوبین)دارد،و همین امر باعث می شودکه اکسیژن در حضور منوکسید کربن به هموگلوبین متصل نشود و درنتیجه هایپوکسی چشمگیری رخ می دهد.
به دلیل متغیر بودن علایم ونشانه ها،وهمچنین تدریجی بودن آن،افراد معمولا از مسمومیت با این گاز غافل می مانند تا اینکه سطح مسمومیت بسیار شدید می شود.

نکته:علایم زودرس مسمومیت با CO بسیار شبیه به علایم آنفولانزا است،لذا اگر افرادی در یک مکان با تهویه ضعیف وسایل گرمایشی قرار دارند و همگی علایم زودرس آنفولانزا دارند،به مسمومیت با منوکسید کربن شک داشته باشید.

نشانه و علایم

 • سردرد
 • تهوع و استفراغ
 • گیجی و خواب آلودگی ،کاهش سطح هوشیاری
 • تنفس مشکل
 • تاکی کاردی
این علایم می‌تواند چند روز یا حتی چند ماه پس از تماس با منوکسیدکربن ادامه داشته باشد

علایم مسمویت کربن منوکسید

اقدامات فوریتی در صحنه حادثه

 • ایمنی
 • بیمار را از محیط آلوده خارج کنید
 • اکسیژن ۱۰۰% با جریان زیادبه وسیله ماسک یک طرفه (اقدام حیاتی)
 • از بیمار IV بگیرید
 • در صورت نیاز CPR و احیای پیشرفته
 • در صورت تشنج اقدامات مربوط به آن
 • انتقال سریع به مراکز درمانی

منوکسیدکربن

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1852/%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86co.html