احیای قلبی ریوی پایه ۲۰۱۵ (BLS)

آموزش BLS 2015 و تغییرات آن نسبت به گایدلاین ۲۰۱۰

 

BLS(حمایت های حیاتی پایه):

عبارت است از انجام اقدامات اساسی و پایه به منظور حفظ حیات به دنبال ایست قلبی-تنفسی.

اجزای آن شامل :

۱-فعال سازی سریع اورژانس ۱۱۵ در پیش بیمارستان و اعلام کد در بیمارستان

۲-شناسایی فوری ایست قلبی ناگهانی و CPR سریع با فشردن قفسه سینه موثر و با کیفیت

۳-انجام دفیبریلاسیون سریع به وسیله دفیبریلاتور و یا استفاده از AED

 

تغییرات اصلی BLS 2015 نسبت به ۲۰۱۰:

  • تاکید بر ایمنی صحنه
  • استفاده از تلفن همراه(۱-فعال سازی ۱۱۵ ۲-دریافت راهنمایی از اپراتور ۱۱۵ ۳-آموزش OFF LINE به وسیله اپلیکیشن ها)
  • تعداد ماساژ حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰ بار در دقیقه
  • عمق ماساژ در بالغین حداقل ۵ سانتی مترو حداکثر ۶ سانتی متر
  • نسبت ماساژ به تنفس در نوزاد تازه به دنیا آمده ۳به ۱ می باشد.
  • تزریق نالوکسان (عضلانی) در صورت شک به مسمومیت با مواد مخدر

مراحل احیای قلبی ریوی پایه

ارزیابی هوشیاری:

بعد از اطمینان از ایمنی صحنه وایمنی خود

ابتدا پاسخگویی بیمار یا وضعیت هوشیاری بیمار را بررسی کنید

 

برای ارزیابی سطح هوشیاری از معیار AVPU استفاده نمایید.

هوشیاروآگاه
Alert
پاسخ به محرک های کلامی
Verbal
پاسخ به محرک های دردناک
Pain
غیرپاسخگو
Unresponsive

با ضربه زدن به شانه های بیمار و فریاد زدن (tab and shout)،وضعیت هوشیاری وی را بررسی کنیدوهمزمان وضعیت تنفس او رانیز ارزیابی نمایید.

اگر بیمارغیر پاسخگو است و تنفس ندارد یا تنفس منقطع(Gasping) دارد،فورا درخواست کمک کنید.با صدای بلند فریاد بکشید و درخواست کمک کنید.

 

CPR را شروع کنید:

CPR به صورت CAB ابتدا فشردن قفسه سینه،سپس بازکردن راه هوایی و تنفس مصنوعی

 

مرحله اول:

بالغین (بزرگتر از ۸ سال) :اگر فرد کمک کننده دوم حاضر شد او را جهت فعال کردن EMS و آوردن AED (دستگاه شوک الکتریکی خارجی خودکار) بر بالین بیمار مامور نمایید،وخود مراحل احیا را ادامه دهید،اما اگر تنها هستید فعال کردن موارد فوق را ابتدا انجام دهید سپس احیا را شروع نمایید و اگر بلافاصله این کار امکان پذیر نیست بعد از ۲ دقیقه اقدام کنید.

کودکان،شیرخواران و افراد غرق شده یا دچار خفگی:اگر تنها هستید ابتدا به مدت ۲ دقیقه cpr را انجام دهید سپس جهت فعال کردن EMS و آوردن AED اقدام نمایید.اگر تنها نیستید شخص دیگر را از همان ابتدا مامور فعال کردن موارد فوق نمایید.

ادامه مطلب در صفحه بعد

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2382/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-2015-bls.html