معاینه سریع ترومایی

معاینه سریع تروما یعنی مشاهده سریع،لمس مناطق حیاتی بدن بیمار و شناسایی آسیب های تهدید کننده حیات که در بررسی اولیه مشخص می شود.

طی بررسی ترومای سریع،شما بایدسر،گردن،قفسه سینه،شکم،لگن،اندام ها و پشت بیمار را ببینید و اختصار DCAP-BTLS را بخاطر بسپارید:

✅D:Deformity

حالت غیر طبیعی در شکل و اندازه بدن خصوصا استخوان ها ی شکسته،مفصل دررفته و تورم

 

✅C:Contusion or Crepitus

کنتوژن در اثرخونریزی زیر پوست ایجادشده و مشخه آن تغییر رنگ پوست است،کریپتوس یک صدای ساینده مانند آنچه در اثر استخوان های شکسته یا آمفیزم زیر پوستی شنیده می شود

 

✅A:Abration

خراش در اثر اصطکاک

 

✅P:Penetrating Trauma

ترومای نافذ که باعث سوراخ شدن پوست می شوند

 

✅B:Burn

سوختگی،تخریب بافتی است که در اثر تماس شیمیایی،الکتریکی یا حرارتی ایجاد می کند

 

✅T:Tendernes

دردی که در اثر لمس ایجاد می شود

 

✅L:Laceration

لاسراسیون بریدگی پوست است که می تواند دندانه دار یا خیلی صاف باشد و وابسته به جسمی است که آن را ایجادکرده است

 

✅S:Swelling

تورم،بزرگ شدن بخشی از بدن است که در اثر تجمع خون یا سایر مایعات بدن در بافت های آسیب ایجاد می شود

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2440/%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c.html