جدید ترین پروتکل نحوه برخورد با بیماران ترومایی

✅در برخورد با بیماران ترومایی به صورت زیر عمل کنید(بر اساس آخرین گایدلاین):

 

⬅ارزیابی صحنه:

☑امنیت صحنه
☑تعداد مصدومان
☑مکانیسم آسیب
☑بررسی امکانات و نیروهای موجود

☑برداشت کلی

ارزیابی اولیه:

☑بررسی سن،جنس،شکایت اصلی

A:بررسی راه هوایی با ثابت سازی ستون فقرات

راه هوایی را بررسی کنید از نظر: ➖باز بودن راه هوایی و صحبت کردن نرمال ➖صداها ➖استریدور

اقدامات جهت حفظ راه هوایی: ➖jaw thrust یا Trauma Chin-lift ➖ ساکشن➖C-collar ➖ایروی دهانی یا بینی ➖ETT:لوله گذاری داخل تراشه ➖LMA ➖نیدل کریکوتیروئیدوتومی

 

B:تنفس:

بررسی از نظر: تعداد➖عمق➖صداهای تنفسی➖تندرنس و کرپیتوس

اقدامات زیر را برای مدیریت تنفس بیمار مد نظر داشته باشید: ➖اکسیژن تراپی با ماسک ساده یا در صورت لازم به وسیله آمبوبگ ➖نیدل دکامپریشن

 

C:پرفیوژن

بررسی از نظر: ➖خونریزی خارجی ➖نبض(سرعت،قدرت،نظم) ➖پوست(رنگ،دما،پرشدن مجدد مویرگی،رطوبت و خشکی تورگور)

اقدامات زیر را مو نظر داشته باشید:: ➖کنترل خونریزی(فشار مستقیم،تورنیکت)

 

D:ارزیابی ناتوانی(بررسی هوشیاری و CNS)

بررسی از نظر: ➖GCS,AVPU ➖مردمک ها

 

E:عریان کردن(بررسی تمام بدن)

بررسی صدمات تهدید کننده حیات در قسمت های زیر: معاینه سریع ترومایی ➖قفسه سینه➖شکم➖لگن➖بررسی نبض های دیستال ➖بررسی از نظر وجود شکستگی ➖بررسی پشت بیمار هنگام لاگرول کردن جهت ➖قرار دادن روی لانگ بک بورد

اقدامات لازم: ➖کنترل هایپوترمی ➖آتل

 

قبل از رفتن به مرحله بعد ، تعیین کنید اگر وضعیت بیمار وخیم است هر چه زودتر انتقال سریع،اگر نه،با آرامش به مشکلات بیمار در صحنه رسیدگی کنید سپس انتقال

⬅ارزیابی ثانویه

☑علایم حیاتی
RR,PR,BP,SPO2

☑SAMPLE history
☑ارزیابی سر تا نوک انگشتان پا

⬅ارزیابی حین انتقال

☑کنترل VS

☑بررسی از نظر بدتر شدن وضعیت بیمار

☑ارزیابی روند اقدامات انجام شده

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2444/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7.html