اقدامات در صاعقه زدگی

به دنبال برخورد ذرات یک توده هوای گرم به ذرات توده هوای سرد الکتریسته ساکن ایجاد می­شود در صورتی که فاصله منبع جریان نزدیک زمین باشد صاعقه شکل میگیرد.

صاعقه

صاعقه

علت مرگ در دقایق اول معمولاً ایست تنفسی و اثر قلبی آن به صورت آسیستول می باشد.

تظاهرات بالینی

علائم براساس شدت جریان متفاوت و به صورت ذیل می­باشد

نورولوژیک : کانفیوز ، فراموشی، تشنج ، پارستزی ، خونریزی مغزی ، فلج موقت اندام تحتانی یا فوقانی و کما

قلبی – عروقی : معمولاً به صورت آسیستول است ایست قلبی ناشی از صاعقه معمولاً خوش خیم­تر از علل دیگر آن است گاهی فشار خون بالا نیز به دنبال کریز کاته کولامین به داخل خون گزارش می­شود.

ریوی : مهمترین و شایعترین علت مرگ در این افراد ایست تنفسی به دلیل شوک وارد شده به مراکز تنفسی در بصل­­النخاع است . همچنین آسپراسیون و گاهی سندرم دیستریس تنفسی حاد (ARDS) در مصدوم رخ می­دهد

عضلاتی اسکلتی : بر خلاف برق گرفتگی صدمات شایع و جدی ندارد.

پوست : سوختگی سطحی ، سوختگی خطی ( در نواحی زیر بغل و کشاله ران ) سوختگی سرخسی

شنوایی: پارگی پرده صماخ و جا به جایی استوانچه های گوش میانی

بینایی : کاتاراکت (طی چند روز یا چند ماه رخ میدهد) ، تجمع خون در اتاق قدامی کره چشم ( Hyphema) ، التهاب عنبیه ، دکولمان شبکیه ، ضایعات عصب اپتیک .

نکته بسیار مهم : در این بیماران دیلاتاسیون ثابت مردمک مشاهده میشود که نشانه مرگ مغزی نیست .

اقدامات در صاعقه زدگی:

۱-کنترل علائم حیاتی

۲-برقرار نمودن یک خط  وریدی باز (IV Line) موثرو مطمئن

۳-تجویز اکسیژن به میزان min/ Line 6-4 با کانول بینی در صورت نیاز

۴-تجویز مایعات با احتیاط صورت گیرد ( برخلاف برق گرفتگی)

۵-درمانهای دیگر بر حسب نیاز ( کنترل فشار خون ، کما، تشنج )

۶-احیا قلبی –ریوی پایه  وپیشرفته ( در تمام قربانیان با اختلال سطح هوشیاری یا ایست قلبی – تنفسی )

مداخلات دیگر

۱-انتقال بیمار به منطقه ایمن

۲-کنترل الگویهای تنفسی

۳-بی­حرکت نگه داشتن مهره های گردنی

۴-مراقبت از زخمها و نواحی سوخته ( در صورت ایجاد زخم ناشی از سوختگی و تروما )

نکته : در صورت نیاز به مایع درمانی، از سرم قندی ۵ % استفاده شود.

 

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/552/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%87-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c.html