آموزش نحوه تشخیص وافتراق تاکی آریتمی های شایع

تاکی کاردی سینوسی

۱-PQRST طبیعی ، ریتم سینوسی ومنظم.p قابل مشاهده وطبیعی.

نکته تشخیصی (تنها تغییر شاخص الکتروکاردیوگرام):تعداد ضربان بیشتر از۱۰۰ ضربه در دقیقه

تاکی کاردی سینوسی
تاکی کاردی سینوسی

تاکی کاردی فوق بطنی(SVT)

نکته:تاکی کاردی هایی که از نواحی بالای بطن ها(مثلا دهلیز ها) به صورت نابجا درجایی غیر از گره  SAمنشامیگیرند وپاسخ بطنی صحیح را به همراه دارند(یعنی QRS طبیعی)تاکی کاردی فوق بطنی گویند. حالا خودتون میتونید تشخیص بدید که چند تا تاکی کاردی فوق بطنی داریم.

مشخصات:

۱-QRS طبیعی    ۲-T معمولا طبیعی اما می تواند غیر طبیعی هم باشد.    ۳-ریت ۱۵۰ تا۲۵۰     ۴-ریتم منظم

نکته تشخیصی همه تاکی کاردی های فوق بطنی (تغییر شاخص ECG):موج P غیر طبیعی است یا وجود ندارد.

نکته:هرگاه تاکی کاردی فوق بطنی ناگهانی ایجادشود وناگهان تمام شود حمله ای نامیده میشود.

تاکی کاردی فوق بطنی
تاکی کاردی فوق بطنی

تاکی کاردی دهلیزی:(یک نوع تاکی کاردی فوق بطنی)

۱-QRS طبیعی وT هم ممکن است طبیعی باشد               ۲-ریتم منظم                                  ۳- ریت ۱۵۰ تا۲۵۰

نکته تشخیصی:p غیر طبیعی ومثبت،درتمام ایمپالس ها شبیه به هم ویکسان می باشد.درواقع به وقوع ۳ یابیشتراز۳ ضربان زودرس دهلیزی (PAC) تاکی کاردی دهلیزی گویند.

تاکی کاردی دهلیزی
تاکی کاردی دهلیزی

تاکی کاردی دهلیزی چند کانونی:(یک نوع تاکی کاردی فوق بطنی)

۱-QRS طبیعی وT هم ممکن است طبیعی باشد               ۲-ریتم منظم                                  ۳- ریت ۱۵۰ تا۲۵۰

 حداقل ۳p غیرهمشکل مثبت در استریپ گرفته شده دیده میشود.(متاسفانه تصویر واضحی در دسترس نبود)

تاکی کاردی جانکشنال:(یک نوع تاکی کاردی فوق بطنی)

۱-QRS طبیعی وT هم ممکن است طبیعی باشد               ۲-ریتم منظم                                  ۳- ریت ۱۵۰ تا۲۵۰

نکته تشخیصی: p  یاوجود ندارد یا اگر هم باشد منفی است و میتواند قبل،همزمان ویابعداز QRS  بیاید.اگر قبل ازQRS بیفتد فاصله PR کوتاه تر از۰/۱۲ ثانیه است.

تاکی کاردی جانکشنال
تاکی کاردی جانکشنال

فیبریلاسیو دهلیزی(AFIB)

۱-QRST  معمولا طبیعی است.        ۲-ریتم اکثرا نامنظم             ۳-ریت بطنی معمولا طبیعی است.

نکته تشخیصی: P  غیرقابل تشخیص است یعنی به جای p  امواج فیبریلاسیون داریم.

فیبریلاسیون دهلیزی
فیبریلاسیون دهلیزی

فلوتر دهلیزی(A.FL)

۱- QRST معمولا طبیعی است.   ۲-ریتم منظم یا نامنظم است.    ۳- ریت بطنی معمولاطبیعی است.

نکته تشخیصی:موج p به صورت امواج دندان اره ای مشاهده می شود.

نکته:این آریتمی شبیه فیبریلاسیون دهلیزی است.در صورت ناتوانی در تمایز این دو آریتمی در نوار قلب یک بیمار،آریتمی را فیبروفلوتر دهلیزی بنامید.

فلوتر دهلیزی
فلوتر دهلیزی

تاکی کاردی بطنی(VT)

نکته تشخیصی:

QRS های پهن وبدشکل وبد قواره

Tخلاف جهت QRS 

P وجود ندارد

درواقع ۳یابیش از ۳ ضربان زودرس بطنی PVC پشت سرهم  را تاکی کاردی بطنی گویند.(اکثرا پدیده R on ٰT در PVC منجر به تاکی کاردی بطنی میشود)

نکته:اگر شکل QRS ها یکسان باشد،تاکی کاردی بطنی مونو مورفیک درغیر این صورت پلی مورفیک(مثل ترسادس دی پوینتس) خوانده میشود.

تاکی کاردی بطنی
تاکی کاردی بطنی

ترسادس دی پوینتس

۱-یک VT پلی مورفیک.

نکته تشخیصی:یک تاکی کاردی بطنی با کاهش وافزایش دامنه QRS

ترسادس دی پوینتس
ترسادس دی پوینتس

فیبریلاسیون بطنی

۱-کاملا نامنظم.فقط امواج فیبیرلاسیون دیده می شود.

فیبریلاسیون بطنی

فیبریلاسیون بطنی

 

منبع:

دست نوشته های محمد شکره(تکنسین فوریت های پزشکی)

با بهره گیری از کتاب های:

تفسیر نوار قلب نوشته Irfan Ziad به زبان انگلیسی

بیماری های قلب وعرق وتفسیر سریع نوار قلب (ترجمه دکتر مصطفی صابر)

تشخیص سریع وآسان نوار قلب

وبسیاری از کتاب های معتبر تفسیر نوار قلب

 

[notice]کپی برداری از این مطلب برای وبلاگ ها یا وب سایت های دیگر تنها با ذکر منبع ونام این سایت  و لینک دادن به این صفحه، مجاز است.[/notice]

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/578/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9.html