نحوه تشخیص انواع بلوک های شایع قلبی

بلوک های گره SA

وقفه سینوسی

۱-PQRST  ریتم زمینه ای طبیعی است.تعداد ضربان معمولا طبیعی می باشد.

یک ایست خیلی کوتاه ناگهانی(تقریبا به اندازه ۱ الی ۲ ایمپالس) در ریتم زمینه ای اتفاق می افتد که در این فاصله PQRST وجود ندارد.

نکته تشخیصی : فاصله وقفه مضرب صحیحی از فواصل p-p ریتم زمینه ای نیست.

وقفه سینوسی

ایست سینوسی

بلوک خروجی گره سینوسی دهلیزی

۱-PQRST  ریتم زمینه ای طبیعی است.تعداد ضربان معمولا طبیعی می باشد.

یک ایست خیلی کوتاه ناگهانی در ریتم زمینه ای اتفاق می افتد که در این فاصله PQRST وجود ندارد.

نکته تشخیصی : فاصله وقفه مضرب صحیحی از فواصل p-p ریتم زمینه ای می باشد.

آموزش آریتمی فوریت های پزشکی

بلوک خروجی سینوسی دهلیزی

 

 

بلوک های گره AV

بلوک گره AV درجه۱:

تغییر شاخ الکتروکاردیوگرام : فواصل PR بیش از ۰/۲۰ ثانیه است.معمولا ریت بیمار کم میشود.

آموزش آریتمی فوریت های پزشکی

بلوک گره AV درجه ۱

بلوک گره AV درج۲،نوع ۱(ونکباخ):

تغییر شاخص الکتروکاردیوگرام : فاصله PR ابتداکم،سپس به تدریج زیاد میشود تااینکه یک P بلوک میگردد یعنی پس از این P،یک QRST حذف میشود.وهمینطوراین جریان تکرارمیشود.

آموززش آریتمی فوریت های پزشکی

بلوک گره AV درجه ۲ موبیتز۱

بلوک گره AV درجه۲ نوع۲:

تغییرشاخص الکتروکاردیوگرام : فواصل PR به صورت ثابت،یاکم است یازیادیاطبیعی تادر نهایت یک P بلوک میگردد. یعنی پس از این P ،یک QRST حذف میشود.وهمینطوراین جریان تکرارمیشود.

آموزش آریتمی فوریت های پزشکی

بلوک گره AV درج۲ موبیتز۲

بلوک درجه ۳ قلبی(بلوک کامل قلبی)

تغییرشاخص الکتروکاردیوگرام : هیچ ارتباطی بین  P وکمپلکس QRST وجودندارد و P  در هرجایی(قبل وبعدوهمزمان با QRST)بایک ریتم منظم ظاهرمیشود.بطن برای خودمیزند،دهلیزهم برای خود.

آموزش آریتمی فوریت های پزشکی

بلوک کامل قلبی

 

 

بلوک های شاخه ای

بلوک شاخه ای راست(RBBB)

بلوک های شاخه ای رادر دولیدV1وV6 بررسی میکنیم.

تغییرشاخص الکتروکاردیوگرام:

لید V1:کمپلکسQRS دراین بلوک به صورت M شکل یعنی’RSRمیباشد.

لیدV6: کمپلکسQRS دراین بلوک به صورت W شکل یعنیQRS میباشد.

بلوک شاخه ای چپ(LBBB)

تغییر شاخص الکتروکاردیوگرام:

لیدV1:کمپلکس QRS به صورتQS یاRS میباشد.ازجهاتی هم میتوان W شکل درنظرگرفت.

لیدV6:کمپلکس QRS به صورت M شکل است یعنی ‘rSR.

آموزش آریتمی فوریت های پزشکی

بلوک های شاخه ای

[important]خوب این مبحث هم تموم شد امیدوارم مفید بوده باشه،از این مبحث فقط همی بلاک ها مونده که اونم در یه فرصت توضیح خواهیم داد،علت اینکه همراه اینا قرار ندادم اینه که در واقع تصویر واضحی از این آریتمی در دسترس نبود،به بزرگی خودتون ببخشید.در ضمن یادتون نره برای حمایت ازما و پابرجاموندن این سایت،فقط کافیه نظر بدید،چه توسامانه پرسش وپاسخ،چه تو پایان هر مطلب،اینو بدونید که نظرات شما قوت قلب ماست.موفق باشید.[/important]

 

منبع:
دست نوشته های محمد شکره(تکنسین فوریت های پزشکی)
با بهره گیری از کتاب های:
تفسیر نوار قلب نوشته Irfan Ziad به زبان انگلیسی
بیماری های قلب وعرق وتفسیر سریع نوار قلب (ترجمه دکتر مصطفی صابر)
تشخیص سریع وآسان نوار قلب
وبسیاری از کتاب های معتبر تفسیر نوار قلب

 

[notice]کپی برداری از این مطلب برای وبلاگ ها یا وب سایت های دیگر تنها با ذکر منبع ونام این سایت  و لینک دادن به این صفحه، مجاز است.[/notice]

 

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/628/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c.html