آموزش فوریت های پزشکی

فوریت های پزشکی و خدمات درمانی مورد نیاز در هنگام وقوع یک وضعیت جدی و غیر منتظره

اطلاعات کلی در مورد دوره های مقدماتی و پیشرفته امداد و نجات

با توجه به نیاز روز افروزن به خدمات رسانی اورژانس و نیروهای امدادی، جهاد دانشگاهی علوم پزشگی تهران در جهت تکمیل کادر نظام سلامت کشور، اقدام به پرورش افرادی با توانایی های ویژه و دانش علمی و عملی کافی به عنوان نیروهای امدادگر اورژانس در جهت خدمات رسانی هر چه بهتر به بیماران و آسیب دیدگان نموده است. دوره آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی از سال 1361 و همزمان با جنگ تحمیلی ایران و عراق در دستور کار سازمان قرار گرفت. پس از چندی و پیرو تفاهم نامه ای با مرکز مدیریت بحران، از سال 1386 تا به امروز این دوره با اندکی تغییرات تحت عنوان دوره آموزشی امدادگر اورژانس ارائه می گردد.

۰ ۰