دی ۱۳۹۲ archive

تامپوناد قلبی

فوریت های پزشکی

تامپوناد قلبی به انگلیسی(Cardiac tamponade) یا سوراخ گرفتگی برونشامه، نام پزشکی یکی از مشکلاتی است که برای قلب میتواند پیش بیاید. این مشکل در نتیجه تجمع مایع در برونشامه قلب (پریکارد) همراه با افزایش فشار در برونشامه تا حدی که عملکرد قلب مختل شود پیش میآید.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/381/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c.html

سکته مغزی (CVA)

سکته مغزی ایسکمی

سکته ‌مغزی با عنوان حوادث عروقی مغزی (CVA ) نیز شناخته می شوند.  یک حمله مغزی زمانی اتفاق میافتد که یک رگ خونی که غذا و اکسیژن را به مغز می برد, پاره شده یا اینکه بوسیله یک لخته خون بسته شود و قسمتی از مغز که از آن مشروب می شود، از دریافت جریان …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/310/%d8%b3%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-cva.html

آدنوزین

شکل دارویی (اورژانس):محلول تزریقی ویالهای ۲ میلی لیتری، ۳ میلی گرم در هر میلی لیتر گروه دارویی:ضد دیس ریتمی فعالیت ها(مکانیسم اثر):کاهش هدایت دهلیزی بطنی،تداخل با مسیر های ورود مجدد به گره دهلیزی بطنی،کاهش ضربان گره سینوسی دهلیزی

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/302/%d8%a2%d8%af%d9%86%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%86.html

فوریت های دیابت

دیابت یا مرض قند, ناتوانی بدن در متابولیسم (سوخت و ساز) مناسب کربوهیدراتهاست. در طی این بیماری , پانکراس (لوزالمعده) در تولید کافی یک هورمون که انسولین خوانده میشود ناکارآمد است. وظیفه انسولین کاهش قند خون و تحویل آن به سلولها میباشد تا مورد استفاده قرارگیرد

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/285/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa.html

آسم و اقدامات فوریتی

آسم چیست؟ آسم  عبارت است از افزایش پاسخ مجاری هوایی نسبت به محرک ها،که موجب تنگی قابل برگشت راههای هوایی می  شود وبا تریاد سرفه،تنگی نفس و ویزینگ مشخص می شود.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/258/%d8%a2%d8%b3%d9%85.html

نارسایی احتقانی قلب (CHF)

اتیولوژی: علل اصلی HF عبارتند از: ۱٫بیماری عروق کرونر(CAD) ۲.هیپرتانسیون ۳٫دیابت ملیتوس – نارسایی احتقانی قلبی در همه انواع کاردیومیوپاتی ها دیده می شود. – شرایطی که باعث افزایش برون ده قلبی می شوند (مانند فیستول شریان- وریدی و آنمی) مسئول ایجاد HF در قلب طبیعی هستند. – مهمترین عامل مرگ ومیر قلبی بعد از عمل، CHF موجود در دوره قبل ازعمل …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/255/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8-chf.html