دی ۱۳۹۲ archive

احیای قلبی ریوی ۲۰۱۰

cpr فوریت های پزشکی

احیای قلبی ریوی ۲۰۱۰ از طریق تصاویر زیر مرورکنید. این تصاویر از وب سایت انجمن قلب آمریکا  دریافت شده و با وضوح کامل مراحل cpr 2010 رابه تصویرکشیده است. لطفا مراحل آن را در ذهنتان به خاطر بسپارید.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/251/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-2010.html

حمله ایسکمیک گذرا (TIA)

بعضی بیماران ممکن است علایم شبیه سکته مغزی را به صورت گذرا داشته باشند که به نام TIA یا حملات ایسکمیک گذرا (transient ischemic attack) شناخته می شودند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/247/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%85%db%8c%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%b1%d8%a7tia.html

سیستم تریاژ start

– به طور کلی هرمصدومی که قادربه راه رفتن وبلندشدن باشد،علی رغم آسیب های وارده،درآغازدراولویت سبز قرارمی گیرد.برای رسیدگی وانتقال آن هافوریتی وجودندارد.آن هاتازمان مناسب درمحلی که بدین منظوردرنظرگرفته شده است،تحت نظرباقی می مانند.درحقیقت این افرادآخرین مصدومینی هستندکه به آن هارسیدگی می شود.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/227/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%98-start.html

ارشد پرستاری اورژانس

رئیس هیئت بورد پرستاری گفت: به موازات پزشک و متخصص طب اورژانس، پرستار اورژانس نیز تربیت می شود. سادات سیدباقر مداح در گفت وگو با خبرنگار نظام پرستاری با بیان اینکه برنامه درسی پرستار اورژانس در دست بررسی است، اظهار کرد: برنامه درسی پرستاری اورژانس ویژه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری پس از بررسی های دقیق …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/224/%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3.html