بهمن ۱۳۹۲ archive

نحوه تشخیص برادی آریتمی های شایع

برادی کاردی سینوسی ۱-PQRST طبیعی ، ریتم سینوسی ومنظم. نکته تشخیصی:تعداد ضربان کمتر از۶۰ضربه در دقیقه

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/601/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9.html

آموزش نحوه تشخیص وافتراق تاکی آریتمی های شایع

تاکی کاردی سینوسی ۱-PQRST طبیعی ، ریتم سینوسی ومنظم.p قابل مشاهده وطبیعی. نکته تشخیصی (تنها تغییر شاخص الکتروکاردیوگرام):تعداد ضربان بیشتر از۱۰۰ ضربه در دقیقه

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/578/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9.html