اردیبهشت ۱۳۹۳ archive

نیتروگلیسیرین (TNG)

ترالی دارو

Nitroglycerin شکل دارویی در جامبگ آمبولانس: قرص زیر زبانی ۰/۴ میلی گرم گروه دارویی:  نیترات فعالیت ها(مکانیسم اثر): گشادکننده عروقی قوی با اثرات ضد آنژین،ضد ایسکمی و ضد فشار خون کاهش پیش بار و پس بار قلب ، کاهش نیازاکسیژن میوکارد و در نتیجه کاهش بار کاری قلب

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1339/%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-tng.html