مهر ۱۳۹۳ archive

هموتوراکس

تجمع خون در قفسه سینه

هموتوراکس چیست؟ به تجمع خون در فضای جنبی،هموتوراکس گفته می شود.منشأ اکثر موارد:خونریزی،صدمات عروق بین دنده ای،شریان پستانی داخلی و پارانشیم ریه می باشد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1392/%d9%87%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3.html

اصول آتل بندی

شکستگی

قبل و بعد از آتل بندی،نبض (p=pulse)،عملکرد حرکتی (M=motor) و عملکرد حسی قسمت دیستال(S=sensation) را چک کنید.بنا بر این واژه PMS را همواره در ذهن داشته باشید (نبض،حرکت،حس) پس از آتل بندی،هر ۱۵ دقیقه یک بار باید PMS را چک کنید تا از عدم اختلال در گردش خون اندام مطمئن شوید. مفاصل بالا و پایین …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1385/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c.html

تعرفه ها و اختیارات مراکز آمبولانس خصوصی

روابط عمومی اورژانس کشور خبرداد: رئیس اداره آمبولانس خصوصی درنشست خبری گفت: مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ، مراکزی هستند که به صورت شبانه روزی و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  با هدف ارائه خدمات آمبولانس ، و جهت حمل و نقل بیماران غیر اورژانس تأسیس می گردد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1379/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88.html