آذر ۱۳۹۳ archive

کارکنان اورژانس ۱۱۵ کارانه می گیرند

معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرد: تکنسین های اورژانس ۱۱۵ برای نخستین بار کارانه دریافت می کنند. دکتر محمد حاجی آقاجانی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: این پرداخت عملکردی یا همان کارانه از محل درآمد مجموعه بیمارستان های دانشگاهی تامین می شود. وی با اشاره به شرایط سخت کاری و سنگینی کار …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1462/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-115-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af.html

حداقل حقوق پرستاران ۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

 معاون درمان وزیر بهداشت گفت: نظام جدید پرداخت حقوق و مزایای پرستاران و پیراپزشکان مراکز درمان دولتی اعلام و از اول آبان اجرایی می‌شود. این شیوه پرداختی بر اساس نظام مبتنی بر عملکرد اجرا می‌شود و حداقل دریافتی پرستاران و کارشناسان پیراپزشک یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1444/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-1%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-800-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%85.html

جزئیات الگوریتم ACLS 2010

الگوریتم احیای قلبی ریوی پیشرفته ۲۰۱۰:

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1433/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-acls-2010.html

احیای قلبی ریوی پایه ۲۰۱۲

C  –  A   –   B Compressions:با سرعت و با فشار بر روی مرکز قفسه سینه بیمار فشار وارد نمایید. Airway:برای باز کردن راه هوایی سر را به عقب و چانه را بالا بکشید – مانورhead tilt chin lift Breathing:تنفس نجات بخش و مؤثر بدهید.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1402/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-2012.html