شهریور ۱۳۹۴ archive

دکتر صابری نیا:ضرورت راه اندازی ۷۵۰ پایگاه اورژانس و استخدام ۷ هزار نیرو برای آن

فوریت های پزشکی

ضرورت راه اندازی ۷۵۰ پایگاه اورژانس جدید دکتر امین صابری نیا در نشست خبری گزارش عملکرد اورژانس، با بیان این که امسال تعداد پایگاه های اورژانس از ۲۰۸۷ پایگاه به ۲۱۲۰پایگاه افزایش داشته است، گفت: در حال حاضر با کمبود نیروی انسانی در پایگاه های اورژانس مواجه هستیم که اگر نیروی انسانی تامین نشود شاهد …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1647/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-750-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7.html