مهر ۱۳۹۴ archive

المپیاد ورزشی فوریت های پزشکی آغاز شد.

نخستین دوره المپیاد ورزشی فوریت‌های پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (ساری) در مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کشور در خزرآباد، آغاز شد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1677/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af.html

کومای هیپرگلایسمی هیپراسمولار غیرکتونی(HHNK)

HHNK

یک عارضه خطرناک دیابت نوع۲ است.معمولا هردوفعالیت انسولین و گلوکاگون موجود است.کومای HHNK وقتی ایجاد میشود که دو وضعیت رخ میدهند:هیپرگلایسمی مداوم باعث شود،دیورز اسمزی برای ایجاد دهیدراسیون علامتدار کافی باشد،ومصرف آب برای جبران مایع از دست رفته کافی نباشد.دیالیز،مکمل های غذایی با اسمولاریته زیاد،عفونت و داروهای خاصی نیز می توانند باعث ایجاد کومای HHNKشوند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1656/%da%a9%d9%88%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d9%be%d8%b1%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%87%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1%da%a9%d8%aa.html