آذر ۱۳۹۴ archive

انفوزیون داخل استخوانی

استفاده از انفوزیون داخل استخوانی(IO=Intra Osseous Infusion)روشی رایج در کودکان است.این روش مخصوصا زمانی کاربرد دارد که باید حجم زیادی مایع تجویز شود(مثل شوک هیپوولمیک) و همچنین امکان دسترسی به سیاهرگ دیگری وجود ندارد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1945/%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c.html

سرطان و اثر آن بر قلب

تحقیقات جدید نشان می دهد که بیماری سرطان صرف نظر از این که فرد مبتلا اقدام به درمان دارویی کرده باشد یا خیر، می تواند به عضلات قلب آسیب برساند

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1926/%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%84%d8%a8.html

الگوریتم های ۲۰۱۵ BLS

تصاویر زیر ترجمه الگوریتم های BLS سال ۲۰۱۵ است که توسط انجمن AHA منتشر شده است،برای مشاهده تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید یا روی لینک دانلود کلیک نمایید تا هر دو الگوریتم برای شما  دانلود شود.امیدوارم مورد رضایت شما قرار بگیرد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1862/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-2015-bls.html

مسمومیت با منوکسید کربن(CO)

منواکسید کربن (CO)،گاز بدون بو وبدون طعمی است که غالبا محصول فرعی سوختن ناقص است.به دلیل ساختمان شیمیایی آن،۲۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن،تمایل به اتصال با هموگلوبین گلبول های قرمز (تولید کربوکسی هموگلوبین)دارد،و همین امر باعث می شودکه اکسیژن در حضور منوکسید کربن به هموگلوبین متصل نشود و درنتیجه هایپوکسی چشمگیری رخ می دهد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1852/%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86co.html