خرداد ۱۳۹۵ archive

احیای قلبی ریوی پایه ۲۰۱۵ (BLS)

BLS 2015

آموزش BLS 2015 و تغییرات آن نسبت به گایدلاین ۲۰۱۰   BLS(حمایت های حیاتی پایه): عبارت است از انجام اقدامات اساسی و پایه به منظور حفظ حیات به دنبال ایست قلبی-تنفسی.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2382/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-2015-bls.html