خرداد ۱۳۹۶ archive

جدید ترین پروتکل نحوه برخورد با بیماران ترومایی

✅در برخورد با بیماران ترومایی به صورت زیر عمل کنید(بر اساس آخرین گایدلاین):   ⬅ارزیابی صحنه: ☑امنیت صحنه ☑تعداد مصدومان ☑مکانیسم آسیب ☑بررسی امکانات و نیروهای موجود ☑برداشت کلی

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2444/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7.html

معاینه سریع ترومایی

معاینه سریع تروما یعنی مشاهده سریع،لمس مناطق حیاتی بدن بیمار و شناسایی آسیب های تهدید کننده حیات که در بررسی اولیه مشخص می شود. طی بررسی ترومای سریع،شما بایدسر،گردن،قفسه سینه،شکم،لگن،اندام ها و پشت بیمار را ببینید و اختصار DCAP-BTLS را بخاطر بسپارید:

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2440/%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c.html