شهریور ۱۳۹۶ archive

اندانسترون

نام تجاری شایع: zofran دسته دارویی: ضداستفراغ مکانیسم اثر: یک آگونیست انتخابی گیرنده های سروتونینعملکرد واقعی آن به خوبی مشخص نشده است اما این نوع از گیرنده های سروتونین در پایانه های عصب واگ و در رسپتورهای شیمیایی ناحیه شروع کننده استفراغ در CNC وجود دارند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2478/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86.html