آرشیو روزانه: بهمن ۲۰, ۱۳۹۶

نکات آموزشی زنان و زایمان

زایمان طبیعی

لیبر (زایمان) ۴ مرحله است: مرحله ۱: از آغاز درد های واقعی زایمان شروع شده و با دیلاتاسیون کامل (۱۰ سانتی متر) سرویکس (دهانه ی رحم) پایان می پذیرد. مرحله۲: از دیلاتاسیون کامل سرویکس شروع شده و با تولد نوزاد ...

مشاهده بیشتر »