شرح وظایف مسئول پایگاه

فوریت های پزشکی و خدمات درمانی مورد نیاز در هنگام وقوع یک وضعیت جدی و غیر منتظره

شرح وظایف مسئول پایگاه

در اینجا به شرح وظایف مسئول پایگاه خواهیم پرداخت و وظایف و مسئولیت های آن را شرح خواهیم داد.

وظایف :

 • تنظیم برنامه شیفت کارکنان پایگاه مربوطه
 • نظارت برعملکردکارکنان پایگاه مربوطه
 • آموزش وآشناکردن نیروهای جدیدباتجهیزات،شرح وظایف ومسئولیتهای اورژانس وکارکنان
 • تکمیل دفاترپایگاه مربوطه
 • پاسخگویی به کلیه موارد گزارشات وشکایات مرکزازکارکنان پایگاه مربوطه یابالعکس
 • تهیه دفترگزارش روزانه جهت ثبت گزارشات روزانه پایگاه مربوطه
 • تهیه گزارش جامع سالیانه ازوضعیت عمومی پایگاه مربوطه (وضعیت بناوساختمانی ،وضعیت وسایل رفاهی پایگاه مربوطه..) 

 • آناليزدقيق اطلاعات موردلزوم به تفكيك مواردوقوع(لغوماموريت -19 10،انتقال قبل ازرسيدن كد -32 10،درمان سرپايي وعدم نيازبه انتقال بيمار
 • به مركزدرماني -29 ( 10
 • اعلام آمارهاي اعزام به صحنه تصادف وثبت نتيجه آن به تفكيك كدوتكنسين وشيفت
 • موفق به تفكيك شيفت وكدوتكنسين
 • كنترل ونظارت برداروها وتجهيزات مصرفي پايگاه مربوطه وثبت مواردجايگزين
 • ثبت تعدادماموريتهاي انجام شده توسط آمبولانسهاي پايگاه مربوطه درخارج ازمحدوده منطقه عملياتي باذكر علت
 • ثبت وانجام اقدامات لازم جهت تعميرخرابي آمبولانس ها -7( )10 به همراه علت ونتيجه به تفكيك تكنسين ،شيفت وپايگاه
 • كنترل كيلومترهاي طي شده وتناسب آن باماموريت هاي انجام شده
 • نظارت بروضعيت فني آمبولانسهااعم ازآلارم،چراغ گردان ،راهنما،چراغ هاي جلو وداخل كابين،آمپربنزين وهماهنگي بااداره مربوطه جهت رفع
 • نقايص
 • اعلام مواردتصادف آمبولانسها
 • دريافت اقلام دارويي وغيردارويي ازاداره
 • پيگيري ورودوخروج كدبه تعميرگاه
 • نظارت برتميزبودن كدها وتجهيزات داخل آن
 • نظارت برنظافت پايگاه

مسئوليتها:

 

 • حضوربه موقع درمحل كاروعدم ترك آن درساعات موظفي
 • پوشيدن يونيفرم كار

 • آمادگي كامل براي انجام ماموريت درتمامي ساعات موظفي
 • انجام حداقل چهارماموريت درهرماه جهت همراهي باهمكاران وارزيابي عملكرد ومشكلات آنها

 

 

 

 

 

 

شرايط احراز:

-1 دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشدياكارشناسي دريكي ازرشته هاي پرستاري،هوشبري،بيهوشي،مديريت امدادونجات ومديريت امدادوسوانح(

فقط آندسته ازافراديكه داراي سابقه خدمت به عنوان تكنسين فوريتهاي پزشكي ميباشند)

 -2 دارابودن مدرك تحصيلي كارداني دريكي ازرشته هاي پرستاري،هوشبري،بيهوشي،فوريتهاي پزشكي،اتاق عمل،امدادوسوانح(فقط آندسته ازافراديكه

داراي سابقه خدمت به عنوان تكنسين فوريتهاي پزشكي ميباشند ) پس ازطي دوره هاي آموزشي وكسب موفقيت

-3 كليه مسئولين فوريتهاي پزشكي پايه(basic(پس ازطي دوره هاي آموزشي وكسب موفقيت

۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.