نوشته های جدید
صفحه اصلی / آموزش فوریت / ترالی اورژانس

ترالی اورژانس

نیتروگلیسیرین (TNG)

Nitroglycerin شکل دارویی در جامبگ آمبولانس: قرص زیر زبانی ۰/۴ میلی گرم گروه دارویی:  نیترات فعالیت ها(مکانیسم اثر): گشادکننده عروقی قوی با اثرات ضد آنژین،ضد ایسکمی و ضد فشار خون کاهش پیش بار و پس بار قلب ، کاهش نیازاکسیژن ...

مشاهده بیشتر »

نالوکسان (Naloxone HCl)

 شکل دارویی اورژانس: Injection ، ۰.۴ mg/ml دسته دارویی: آنتاگونیست نارکوتیک ها  فعالیت ها (مکانیسم اثر): گیرنده های اپیوئیدی را مهار نموده و به این ترتیب اثرات اپیوئیدها را از بین می برد.

مشاهده بیشتر »

دیفن هیدرامین

دیفن هیدرامین ترالی اورژانس

 diphenhydramin (benadoryl) دیفن هیدرامین گروه دارویی:آنتی هیستامین (آنتاگونیست گیرنده H1) فعالیت ها (مکانیسم اثر) :گیرنده های هیستامینی H1 را مهار نموده و فعالیت آنتی کولینرژیکی زیادی هم دارد.

مشاهده بیشتر »

اپی نفرین (Epinephrine)

ترالی اورژانس فوریت های پزشکی

گروه دارویی: سمپاتومیمتیک ها فعالیت ها (مکانیسم اثر): تحریک گیرندهای β در عروق کرونر ومغز : افزایش پرفیوﮊن عروق مغز وکرونر درجریان CPR اثر اینوتروپیک مثبت: باتحریک گیرنده های β قلب باعث افزایش قدرت انقباضی وایجاد انقباضات مکانیکی درجدارالکترومکانیکال قلب ...

مشاهده بیشتر »

دیازپام (Diazepam)

داروهای ترالی اورژانس

(diazepam (valium دیازپام  شکل دارویی (اورژانس):آمپول ۲ml حاوی ۱۰mg دیازپام گروه دارویی:آرام بخش-خواب آور،ضد تشنج،ضد اضطراب (بنزودیازپینی) فعالیت ها (مکانیسم اثر):

مشاهده بیشتر »

آمیودارون

آمیودارون ترالی اورژانس

آمیودارون ترالی اورژانس (Amiodarone)   شکل دارویی(اورژانس):آمپول ۱ml حاوی ۱۵۰mg آمیودارون گروه دارویی:ضد دیس ریتمی فعالیت ها (مکانیسم اثر): با افزایش طول پتانسیل عمل و دوره تحریک ناپذیری برتمام بافت های قلبی اثر می کند. تحریک سمپاتیک را مهار می ...

مشاهده بیشتر »

آتروپین سولفات

ترالی اورژانس

شکل دارویی(اورژانس): آمپول ۱ml حاوی ۰.۵mg آتروپین گروه دارویی پاراسمپاتولیتیک (آنتی کولینرژیک) مکانیسم اثر بلوک گیرنده های استیل کولین، افزایش ضربان قلب، کاهش حرکات دستگاه گوارشی، دستگاه ادراری و صفراوی و اثرات ضدترشحی

مشاهده بیشتر »