Category: تروما

نکاتی در مورد شکستگی ها،دررفتگی هاو آتل ها

دررفتگی

💥شکستگی و دررفتگی ✅شکستگی های مهم: ران،لگن،کتف و دنده اول ‼کتف و دنده اول همراه با مرگ و میر بالایی هستند زیرا برای شکستگی آن ها نیاز به نیروی بسیار قوی می باشد ‼وجابجایی و شکستگی ترقوه میتواند منجر به پنموتوراکس شود

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2523/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%8c%d8%af%d8%b1%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%d9%88-%d8%a2%d8%aa.html

جدید ترین پروتکل نحوه برخورد با بیماران ترومایی

✅در برخورد با بیماران ترومایی به صورت زیر عمل کنید(بر اساس آخرین گایدلاین):   ⬅ارزیابی صحنه: ☑امنیت صحنه ☑تعداد مصدومان ☑مکانیسم آسیب ☑بررسی امکانات و نیروهای موجود ☑برداشت کلی

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2444/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7.html

معاینه سریع ترومایی

معاینه سریع تروما یعنی مشاهده سریع،لمس مناطق حیاتی بدن بیمار و شناسایی آسیب های تهدید کننده حیات که در بررسی اولیه مشخص می شود. طی بررسی ترومای سریع،شما بایدسر،گردن،قفسه سینه،شکم،لگن،اندام ها و پشت بیمار را ببینید و اختصار DCAP-BTLS را بخاطر بسپارید:

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2440/%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c.html

سوختگی و اقدامات فوریتی

تماس کوتاه مدت پوست با دمای ۴۵ درجه به ندرت موجب سوختگی می شود،در صورتی که دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد برحسب طول مدت تماس باعث انعقاد(denaturation) پروتئین های سلولی تا نکروز ومرگ می گردد.در سوختگی شدید یک قسمت پوست،سه ناحیه مختلف بیولوژیک به وجود می آید: • در ناحیه مرکزی نکروز سلول …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1520/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c.html

هموتوراکس

تجمع خون در قفسه سینه

هموتوراکس چیست؟ به تجمع خون در فضای جنبی،هموتوراکس گفته می شود.منشأ اکثر موارد:خونریزی،صدمات عروق بین دنده ای،شریان پستانی داخلی و پارانشیم ریه می باشد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1392/%d9%87%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3.html

اصول آتل بندی

شکستگی

قبل و بعد از آتل بندی،نبض (p=pulse)،عملکرد حرکتی (M=motor) و عملکرد حسی قسمت دیستال(S=sensation) را چک کنید.بنا بر این واژه PMS را همواره در ذهن داشته باشید (نبض،حرکت،حس) پس از آتل بندی،هر ۱۵ دقیقه یک بار باید PMS را چک کنید تا از عدم اختلال در گردش خون اندام مطمئن شوید. مفاصل بالا و پایین …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1385/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c.html