Category: تروما

تروما به ستون فقرات و اقدامات فوریتی

تروما

تروما به ستون فقرات (Spinal cord trouma) شایعترین علت آسیب به ستون فقرات تصادف با خودرو است. تصادفات ۵۰ درصد همه آسیب های ستون فقرات را تشکیل می دهند. علت شایع دوم سقوط است و زخم ناشی از چاقو و گلوله  و شیرجه زدن،از عوامل مهم دیگر این نوع حوادث است.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1260/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c.html

کمک های اولیه و اقدامات فوریتی در صدمات مغزی

فوریت های پزشکی

کمک های اولیه در تروما به سر یادگیری شناسایی یک آسیب جدی سر وارائه  کمک های اولیه در لحظه اول ،می تواند زندگی کسی را نجات دهد. اگر بیمار دچار تروما به سر این علایم را داشت بایدسریعا به مراکز درمانی منتقل شود :

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1158/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa.html

تروما به سر (Head Trauma)

هد تروما

صدمات وارده به سر جزء جدی ترین شرایطی است که ما با آن روبه رو می شویم. بیمار اغلب گیج یا بیهوش است و این امر ارزیابی وضعیت او را مشکل می کند. مصرف الکل ، مواد مخدر و داروها ارزیابی و تشخیص را سخت تر می کند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1083/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1-head-trauma.html