Category: فوریت های داخلی

قلب وعروق،مغزواعصاب،دستگاه گوارش،دستگاه تنفسی،

پریکاردیت

التهاب پریکارد

پریکاردیت چیست؟ به التهاب هر کدام از لایه های پریکارد التهاب پیراشامه یا پریکاردیت (pericarditis) گفته می شود. پریکارد نوعی بافت همبند کیسه مانند است که پیرامون قلب و ابتدای رگ های بزرگ آن را فرا گرفته است.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2484/%d9%be%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%aa.html

مسمومیت با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

ضد افسردگی های سه حلقه ای،داروهایی هستند که به وفور در درمان افسردگی استفاده می شود.افزایش نسبتا کمی در دوز این داروها می تواند سریعا منجر به مسمومیت شود.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1998/%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d8%a7.html

جدول توکسین های سمی شایع و آنتی دوت آن ها

جدول زیر شامل شایع ترین مواد مسمومیت زا و آنتی دوت های مربوط به آنها،همراه با دوز مصرفی و روش مصرف آن ها می باشد.امیدوارم مفید باشد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1986/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%87.html

اورژانس فشارخون بالا

افزایش شدید و ناگهانی فشارخون به عنوان حمله فشارخون در نظر گرفته می‌شود. البته در مورد تعریف واژه حمله فشارخون هنوز ناهماهنگی‌هایی وجود دارد. طبق یک مطالعه مطرح، فشارخون بالاتر از ۱۶۰ بر ۹۰ میلی‌متر جیوه را به عنوان آستانه حمله فشارخون باید در نظر گرفت.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1976/1976.html

آمبولی ریه

یک آمبولی ریه،لخته خون (ترومبوز) یا برخی ذرات دیگر است که در یک شریان ریوی لانه گزیده،جریان خون درون رگ را مسدود می کند.این وضعیت به صورت بالقوه تهدید کننده حیات است زیرا به میزان زیادی جریان خون ریه را کاهش داده،منجر به هیپوکسمی می شود.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1957/%d8%a2%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%87.html

مسمومیت با منوکسید کربن(CO)

منواکسید کربن (CO)،گاز بدون بو وبدون طعمی است که غالبا محصول فرعی سوختن ناقص است.به دلیل ساختمان شیمیایی آن،۲۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن،تمایل به اتصال با هموگلوبین گلبول های قرمز (تولید کربوکسی هموگلوبین)دارد،و همین امر باعث می شودکه اکسیژن در حضور منوکسید کربن به هموگلوبین متصل نشود و درنتیجه هایپوکسی چشمگیری رخ می دهد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1852/%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86co.html