صفحه اصلی / آموزش فوریت / فوریت های داخلی (صفحه 3)

فوریت های داخلی

قلب وعروق،مغزواعصاب،دستگاه گوارش،دستگاه تنفسی،

سکته مغزی (CVA)

سکته مغزی ایسکمی

سکته ‌مغزی با عنوان حوادث عروقی مغزی (CVA ) نیز شناخته می شوند.  یک حمله مغزی زمانی اتفاق میافتد که یک رگ خونی که غذا و اکسیژن را به مغز می برد, پاره شده یا اینکه بوسیله یک لخته خون ...

مشاهده بیشتر »

فوریت های دیابت

دیابت یا مرض قند, ناتوانی بدن در متابولیسم (سوخت و ساز) مناسب کربوهیدراتهاست. در طی این بیماری , پانکراس (لوزالمعده) در تولید کافی یک هورمون که انسولین خوانده میشود ناکارآمد است. وظیفه انسولین کاهش قند خون و تحویل آن به ...

مشاهده بیشتر »

آسم و اقدامات فوریتی

آسم چیست؟ آسم  عبارت است از افزایش پاسخ مجاری هوایی نسبت به محرک ها،که موجب تنگی قابل برگشت راههای هوایی می  شود وبا تریاد سرفه،تنگی نفس و ویزینگ مشخص می شود.

مشاهده بیشتر »

نارسایی احتقانی قلب (CHF)

اتیولوژی: علل اصلی HF عبارتند از: ۱٫بیماری عروق کرونر(CAD) ۲.هیپرتانسیون ۳٫دیابت ملیتوس – نارسایی احتقانی قلبی در همه انواع کاردیومیوپاتی ها دیده می شود. – شرایطی که باعث افزایش برون ده قلبی می شوند (مانند فیستول شریان- وریدی و آنمی) مسئول ایجاد HF در ...

مشاهده بیشتر »