Category: آموزش فوریت

اقدامات فوریتی|فوریت های داخلی|تروما|ترالی اورژانس|دانستنی های تفسیر الکتروکاردیوگرام

کمک های اولیه و اقدامات فوریتی در صدمات مغزی

فوریت های پزشکی

کمک های اولیه در تروما به سر یادگیری شناسایی یک آسیب جدی سر وارائه  کمک های اولیه در لحظه اول ،می تواند زندگی کسی را نجات دهد. اگر بیمار دچار تروما به سر این علایم را داشت بایدسریعا به مراکز درمانی منتقل شود :

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1158/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa.html

آمیودارون

آمیودارون ترالی اورژانس

آمیودارون ترالی اورژانس (Amiodarone)   شکل دارویی(اورژانس):آمپول ۱ml حاوی ۱۵۰mg آمیودارون گروه دارویی:ضد دیس ریتمی فعالیت ها (مکانیسم اثر): با افزایش طول پتانسیل عمل و دوره تحریک ناپذیری برتمام بافت های قلبی اثر می کند. تحریک سمپاتیک را مهار می کند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1134/%d8%a2%d9%85%db%8c%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86.html

فوریت های آمفیزم

آمفیزم-فوریت های پزشکی

آمفیزم (emphysema)    آمفیزم بر اثر تخریب دیواره آلوئول های دیستال نسبت به برونشیول های انتهایی ایجاد میشود.به زبان ساده تر آمفیزم حالتی است که در آن دیواره حبابچه های هوایی ریه ها ، قابلیت کش آمدن و حالت ارتجاعی خود را از دست می دهند. در جامعه ما،اصلی ترین عامل کمک کننده به آمفیزم،سیگار …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1106/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%81%db%8c%d8%b2%d9%85.html

تروما به سر (Head Trauma)

هد تروما

صدمات وارده به سر جزء جدی ترین شرایطی است که ما با آن روبه رو می شویم. بیمار اغلب گیج یا بیهوش است و این امر ارزیابی وضعیت او را مشکل می کند. مصرف الکل ، مواد مخدر و داروها ارزیابی و تشخیص را سخت تر می کند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1083/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1-head-trauma.html

فوریت های آپاندیسیت

درد آپاندیسیت

آپاندیسیت چیست؟ آپاندیسیت، التهاب زائده کرمی شکلی است که در محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ(محل اتصال ایلوئوم به سکوم)قرار دارد.آپاندیسیت حاد یکی از شایعترین اورژانس های جراحی است که در بالغین جوان بیشترین شیوع را دارد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1041/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa.html

برونشیت مزمن و اقدامات فوریتی

برونشیت مزمن واقدامات فوریتی

برونشیت مزمن برونشیت مزمن بر اثر افزایش تعداد سلول های گابلت(ترشح کننده موکوس)در درخت تنفسی ایجاد می شود.مشخصه این بیماری تولید مقادیر زیادی خلط است.این حالت اغلب بعد از قرار گیری زیاد در معرض دود سیگار رخ می دهد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1009/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b4%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c.html