صفحه اصلی / آموزش فوریت (صفحه 6)

آموزش فوریت

اقدامات فوریتی|فوریت های داخلی|تروما|ترالی اورژانس|دانستنی های تفسیر الکتروکاردیوگرام

بیماری ام. اس (M.S)

فوریت های پزشکی

ام.اس چیست؟ ام. اس ( Multiple sclerosis یا MS) یک بیماری خود ایمنی  است که سیستم ایمنی بدن اشتباهاً به “میلین “ (در پیرامون رشته های عصبی دستگاه اعصاب مرکزی، ماده مهمی به نام میلین وجود دارد که به حرکت سریع تر ...

مشاهده بیشتر »

تامپوناد قلبی

فوریت های پزشکی

تامپوناد قلبی به انگلیسی(Cardiac tamponade) یا سوراخ گرفتگی برونشامه، نام پزشکی یکی از مشکلاتی است که برای قلب میتواند پیش بیاید. این مشکل در نتیجه تجمع مایع در برونشامه قلب (پریکارد) همراه با افزایش فشار در برونشامه تا حدی که عملکرد قلب ...

مشاهده بیشتر »

سکته مغزی (CVA)

سکته مغزی ایسکمی

سکته ‌مغزی با عنوان حوادث عروقی مغزی (CVA ) نیز شناخته می شوند.  یک حمله مغزی زمانی اتفاق میافتد که یک رگ خونی که غذا و اکسیژن را به مغز می برد, پاره شده یا اینکه بوسیله یک لخته خون ...

مشاهده بیشتر »

آدنوزین

شکل دارویی (اورژانس):محلول تزریقی ویالهای ۲ میلی لیتری، ۳ میلی گرم در هر میلی لیتر گروه دارویی:ضد دیس ریتمی فعالیت ها(مکانیسم اثر):کاهش هدایت دهلیزی بطنی،تداخل با مسیر های ورود مجدد به گره دهلیزی بطنی،کاهش ضربان گره سینوسی دهلیزی

مشاهده بیشتر »

فوریت های دیابت

دیابت یا مرض قند, ناتوانی بدن در متابولیسم (سوخت و ساز) مناسب کربوهیدراتهاست. در طی این بیماری , پانکراس (لوزالمعده) در تولید کافی یک هورمون که انسولین خوانده میشود ناکارآمد است. وظیفه انسولین کاهش قند خون و تحویل آن به ...

مشاهده بیشتر »

آسم و اقدامات فوریتی

آسم چیست؟ آسم  عبارت است از افزایش پاسخ مجاری هوایی نسبت به محرک ها،که موجب تنگی قابل برگشت راههای هوایی می  شود وبا تریاد سرفه،تنگی نفس و ویزینگ مشخص می شود.

مشاهده بیشتر »

نارسایی احتقانی قلب (CHF)

اتیولوژی: علل اصلی HF عبارتند از: ۱٫بیماری عروق کرونر(CAD) ۲.هیپرتانسیون ۳٫دیابت ملیتوس – نارسایی احتقانی قلبی در همه انواع کاردیومیوپاتی ها دیده می شود. – شرایطی که باعث افزایش برون ده قلبی می شوند (مانند فیستول شریان- وریدی و آنمی) مسئول ایجاد HF در ...

مشاهده بیشتر »

سیستم تریاژ start

– به طور کلی هرمصدومی که قادربه راه رفتن وبلندشدن باشد،علی رغم آسیب های وارده،درآغازدراولویت سبز قرارمی گیرد.برای رسیدگی وانتقال آن هافوریتی وجودندارد.آن هاتازمان مناسب درمحلی که بدین منظوردرنظرگرفته شده است،تحت نظرباقی می مانند.درحقیقت این افرادآخرین مصدومینی هستندکه به آن هارسیدگی ...

مشاهده بیشتر »