Category: تازه های فوریت های پزشکی

احتمال استخدام ۴ هزار نیرو در اورژانس کشور تا پایان سال ۹۴

 رئیس اورژانس کشور گفت: بر اساس مکاتباتی که بین وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شده، قرار است، مجوز استخدام ۴ تا ۵ هزار نفر در اورژانس کشور تا پایان امسال صادر شود.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1684/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-4-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%b4.html

المپیاد ورزشی فوریت های پزشکی آغاز شد.

نخستین دوره المپیاد ورزشی فوریت‌های پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (ساری) در مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کشور در خزرآباد، آغاز شد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1677/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af.html

دکتر صابری نیا:ضرورت راه اندازی ۷۵۰ پایگاه اورژانس و استخدام ۷ هزار نیرو برای آن

فوریت های پزشکی

ضرورت راه اندازی ۷۵۰ پایگاه اورژانس جدید دکتر امین صابری نیا در نشست خبری گزارش عملکرد اورژانس، با بیان این که امسال تعداد پایگاه های اورژانس از ۲۰۸۷ پایگاه به ۲۱۲۰پایگاه افزایش داشته است، گفت: در حال حاضر با کمبود نیروی انسانی در پایگاه های اورژانس مواجه هستیم که اگر نیروی انسانی تامین نشود شاهد …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1647/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-750-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7.html

معاون پرستاری وزیر بهداشت : کارکنان فوریتهای پزشکی جزئی از جامعه بزرگ پرستاران

فوریت های پزشکی

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: کارکنان خدوم فوریتهای پزشکی جزئی از جامعه بزرگ پرستاران کشور هستند و در تمام تصمیم گیری های کلان کشور از جمله اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری دیده می شوند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1540/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%b1.html

کارانه ۰.۷ درصدی برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی

    اختصاص کارانه ۰.۷ درصدی به پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1503/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-0-7-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8.html

بیانیه انجمن صنفی فوریتهای پزشکی خراسان رضوی در رابطه با طرح تحول نظام سلامت

این روزها در باب مزایای طرح تحول نظام سلامت بسیار سخن گفته شده است اما اگر از داخل به این موضوع بنگریم بیشتر به نظر می رسد قسمت اعظم آن با تبلیغات خوش آب و رنگ “تحول برای سلامت مردم” ، مبالغ بیشماری که می‏توانست صرف افزایش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی و غیره …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1498/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3.html