صفحه اصلی / آموزش فوریت / ترالی اورژانس (صفحه 2)

ترالی اورژانس

آتروپین سولفات

ترالی اورژانس

شکل دارویی(اورژانس): آمپول ۱ml حاوی ۰.۵mg آتروپین گروه دارویی پاراسمپاتولیتیک (آنتی کولینرژیک) مکانیسم اثر بلوک گیرنده های استیل کولین، افزایش ضربان قلب، کاهش حرکات دستگاه گوارشی، دستگاه ادراری و صفراوی و اثرات ضدترشحی

مشاهده بیشتر »

آدنوزین

شکل دارویی (اورژانس):محلول تزریقی ویالهای ۲ میلی لیتری، ۳ میلی گرم در هر میلی لیتر گروه دارویی:ضد دیس ریتمی فعالیت ها(مکانیسم اثر):کاهش هدایت دهلیزی بطنی،تداخل با مسیر های ورود مجدد به گره دهلیزی بطنی،کاهش ضربان گره سینوسی دهلیزی

مشاهده بیشتر »