صفحه اصلی / دانستنی های ECG

دانستنی های ECG

تغییرات ECG در MI

MI  یا Myocardial Infarction  به معنای انفارکتوس میوکارد یا همان سکته قلبی است. براساس نوار قلب ما دو نوع MI داریم: ۱-(ST-Elevation MI (STMI : سکته قلبی همراه با بالارفتن قطعه ST ۲- (Non ST-Elevation MI (NSTMI :سکته قلبی بدون ...

مشاهده بیشتر »

نحوه تشخیص انواع بلوک های شایع قلبی

بلوک های گره SA وقفه سینوسی ۱-PQRST  ریتم زمینه ای طبیعی است.تعداد ضربان معمولا طبیعی می باشد. یک ایست خیلی کوتاه ناگهانی(تقریبا به اندازه ۱ الی ۲ ایمپالس) در ریتم زمینه ای اتفاق می افتد که در این فاصله PQRST ...

مشاهده بیشتر »