Category: یافته ای پزشکی در زمینه سلامتی

عوارض تزریق فیلرها ( ژلهای پرکننده و حجم دهنده زیبایی)

دکتر محمد علی نیلفروش زاده رئیس مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی – دانشگاه علوم پزشکی تهران اگرچه عوارض تزریق فیلرها امر شایعی نیست ولی احتمال بروز آن در هر نوعی از فیلرها وجود دارد. با توجه به این که فیلرها ماده خودی در بدن محسوب نمی شود

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/81/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7-%da%98%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d9%85.html